请登录
玩家共建非官方战双WIKI,做最还原游戏内UI体验的WIKI!    
战双WIKI反馈留言板 · WIKI编辑教程 · BWIKI收藏到桌面的方法说明

全站通知:

万事·明觉

阅读

  ·  

2022-08-10更新

  ·  

最新编辑:陆刀刀啊啊啊

阅读:

  

更新日期:2022-08-10

  

最新编辑:陆刀刀啊啊啊

刷新 历史
编辑WIKI
来自战双帕弥什WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
xyz_tensor
盐析SaltPackage・_・
陆刀刀啊啊啊
Sanma5657
miaazzZ
秦心Hata
梦花想睡觉
唯有诗与酒
-子守歌-
明臻光瀚

人手不足,急需你的加入
觉得WIKI不错的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆


角色 万事 明觉 终解.png
就此狙毙——闭上眼睛,安息吧。
——万事·明觉

泛用机体信息

A Class.png万事·明觉 /BPE-47
角色 万事 明觉 立绘.png
简介 突击鹰小队队员,总是一副睡不醒的样子,但与其相处后都会知道他是一个在危急时刻无比可靠的存在。
特点 治疗 拥有治疗友方的技能
狙击 能够在闪避后精准狙击敌人
能量参数 能量 物理.png物理 20%   能量 冰.png冰 80%
机体类型 武器 专属武器 所属 喜好礼物
辅助型.png
辅助型
枪械组.png
枪械组
武器 天平.png
天平
势力 突击鹰小队.png
突击鹰小队
道具 简约抱枕.png
简约抱枕

详细

 • 属性
 • 技能
 • 档案
 • 资料
 • 秘闻
 • 语音
 • 剧情
 • 生存 B 3
 • 爆发 A 4
 • 辅助 C 2
 • 范围 S 5
 • 单体 A 4
 • 难度 B 3


Icon-hp.png   生命 /HEALTH 326 / 1514
Icon-atk.png   攻击 /DAMAGE 62 / 291
Icon-def.png   防御 /DEFENSE 46 / 213
Icon-cri.png   会心 /CRIT 32 / 151
Icon-hp.png   生命 /HEALTH 326 / 1514
Icon-atk.png   攻击 /DAMAGE 62 / 291
Icon-def.png   防御 /DEFENSE 46 / 213
Icon-cri.png   会心 /CRIT 32 / 151
 • 生存 B 3
 • 爆发 A 4
 • 辅助 C 2
 • 范围 S 5
 • 单体 A 4
 • 难度 B 3


默认展示满级效果,1级效果为满级的1/2
共鸣加成不在此表所列范围内
 • 信号球
 • 主动技能
 • 被动技能
 • 升阶效果
信号球.png 信号球
类型  伤害
54
总等级

技能 万事 明觉 红.png
枭羽霜旋
消除红色信号球

万事·明觉发动螺旋腿术攻击,对前方直线范围造成物理伤害,3消时物理伤害转化为冰属性伤害。1消及2消时提供短暂的霸体,3消时提供较长霸体。
—根据消球数,造成170%/340%/510%物理伤害。

技能 万事 明觉 黄.png
基线控制
消除黄色信号球

万事·明觉对敌人发动肘击,对前方直线范围造成物理伤害,3消时物理伤害转化为冰属性伤害。提供短暂无敌,3消时额外提供较长霸体。
—根据消球数,造成190%/380%/570%的物理伤害。

技能 万事 明觉 蓝.png
霜环爆破
消除红色信号球

扔出冰冻手雷,对范围内敌人造成短暂减速效果并造成冰属性伤害,给大范围友方恢复生命值。3消时提供较长霸体。
—根据消球数,造成140%/280%/420%的冰属性伤害。
—根据消球数,恢复万事·明觉攻击30%/60%/90%的生命值。

技能 主动技能.png 主动技能
类型  主动
54
总等级

技能 万事 明觉 普攻.png
寒霜翼动
普通攻击
点击普通攻击

万事·明觉结合体术和战术射击,造成物理伤害和冰属性伤害。闪避或1、2消球后可以立即接第3段普攻。
—共造成350%的物理伤害和360%的冰属性伤害。
任意三消+长按普通攻击
任意3消之后1s内按下普攻进入战术射击姿态,按住普攻可以保持战术射击姿态,造成冰属性伤害。
—每轮射击造成100%的冰属性伤害。

技能 万事 明觉 必杀.png
零点绽放
必杀技
80必杀能量+点击必杀

消耗80点必杀能量,对前方区域造成冰属性伤害。
—共造成1400%的冰属性伤害

技能 QTE.png
安睡馈赠
QTE
点击QTE

扔出冰冻手雷,对范围内敌人造成短暂减速效果,爆炸时造成冰属性伤害,之后持续造成冰属性伤害,给大范围友方恢复生命值,并附加冰属性伤害提高的极凝霜晶效果。
—手雷爆炸造成360%的冰属性伤害及共200%的持续冰属性伤害
—给大范围友方恢复万事攻击100%的生命值。
极凝霜晶:冰属性伤害提高10%,持续8秒。

技能 被动技能.png 被动技能
类型  被动
37
总等级

技能 万事 明觉 核心被动.png
寒流具象
技能 万事 明觉 连击.png
核心被动
战术射击姿态中松开普攻触发绽放射击,对前方直线范围造成200%的冰属性伤害。绽放射击的撤步过程带有闪避判定,如果撤步过程中成功闪避,则随后的狙击有较长时间无敌,并造成700%冰属性伤害。
技能 万事 明觉 队长.png
净彻共鸣
队长技
全队角色生命值增加10%,冰属性伤害增加5%
技能 万事 明觉 核心被动.png
辅助型
职业技
治疗量增加20%
技能 终阶解放.png 升阶效果
类型  进化
4
总等级

技能 万事 明觉 SS.png
“战术”休憩
泛用机体品质到达SS解锁
绽放射击的伤害增加50%。在后台时,每秒自动积累5%能量。
技能 万事 明觉 SSS.png
霜晶改良
泛用机体品质到达SSS解锁
安睡馈赠附加的极凝霜晶冰属性伤害加成效果提高至20%
技能 万事 明觉 SSS+.png
压制填装
泛用机体品质到达SSS+解锁
必杀-零点绽放伤害增加100%绽放射击会增加5%能量,如果撤步过程中成功闪避,再额外增加10%能量。
技能 终阶解放.png
终阶解放
首次进入战斗时,立即获得三个信号球。
万事
——————   明觉   ——————
服役时间 1年 
启动日 5月21日 
身高 178cm 
体重 64kg 
循环液类型 B型 
心理年龄 20岁 
万事
——————   明觉   ——————
服役时间 1年 
启动日 5月21日 
身高 178cm 
体重 64kg 
循环液类型 B型 
心理年龄 20岁 

点击对应条目展开详细内容

编号001 信赖度1级解锁
编号002 信赖度2级解锁
编号003 信赖度3级解锁
编号004 信赖度4级解锁
编号005 信赖度5级解锁
编号006 信赖度6级解锁

点击对应条目展开详细内容

明觉的秘密1 信赖度2级解锁
明觉的秘密2 信赖度2级解锁
明觉的秘密3 信赖度3级解锁
明觉的秘密4 信赖度3级解锁
明觉的秘密5 信赖度4级解锁
明觉的秘密6 信赖度4级解锁
明觉的秘密7 信赖度5级解锁
明觉的秘密8 信赖度5级解锁
明觉的秘密9 信赖度6级解锁
明觉的秘密10 信赖度6级解锁
明觉的秘密11 信赖度7级解锁
明觉的秘密12 信赖度8级解锁
中配: 孙鹏 日配: 石田彰 粤配: 咩鹿君
语音界面施工中,可能会出现文字内容不全或无法播放语音的情况,敬请谅解。


构造体加入

突击鹰小队,万事,报道。又有什么麻烦的任务了吗……?真让人困……ZZZZZ……
升级

感觉更有精神了……大概。
晋升

如果这算是你的认可的话,我倒是愿意接受。
进化

稍微想要认真起来一下呢。
技能升级

装填,架设,预瞄,砰——休息时间。
武器装备

精度,射程,容弹量……真是可靠的枪械
编入队伍

呼……准备开工。
设为队长

作为队长的话,有没有休整时间加长的特权……?好吧,看样子好像是没有呢。
任务完成

嗯……那么,我是不是可以去休整了?
日常问候1

唔……
日常问候2

又有麻烦的事情吗?嗯……库洛姆队长现在应该在基地候命哦,距离下个任务出发应该还有5分钟。
日常问候3

收复地球,战胜帕弥什。真是宏伟的目标呢。
日常问候4

“有求必应,万事如意”……这是谁教你的?神威吗?
日常问候5

基地休整室的位置是……好,我记住了。
日常问候6

“有求必应愿望机”是只对小孩子生效的设定,你是小孩子吗?
日常问候7

我打起精神的样子?我倒是希望你不会遇到需要我变成那副样子的情况。
日常问候8

啊?你想知道……构造体会梦到指挥官吗?……嗯,会哦。
日常问候9

又见面了,指挥官。嗯?你说什么时候?昨晚睡觉的时候啊……队长,别敲了,梦里,梦里!
日常问候10

理论上,构造体是没有寿命期限的,而意识海储存的情感数据,只会增长。简直像是无限期,无限延展的梦境……真是厉害,不是吗?
日常问候11

有你在,清醒的世界看起来,似乎也没那么坏。
日常问候12

了不起的修复能力,不,我并不是在说丽芙,我指的是你,指挥官。
日常问候13

……你说平时懒洋洋无精打采的我什么时候才会认真起来?现在,对你,我是认真的。
日常问候14

你是我从始陷入,不愿醒来的永恒美梦,不是队长的藏书摘录,也不是随口梦呓……我很认真。
日常问候15

你在这里……真是奇怪,我竟然会舍不得闭上眼睛。
信赖提升1

如果没有其他事情,我可以申请去休整室了吗?
信赖提升2

感觉有点麻烦啊……
信赖提升3

听说我会随时随地进入休眠,也不至于……
信赖提升4

需要我转递给队长,还是神威?给我的吗……
信赖提升5

和队长比试的时候,忍不住认真起来了,耗能增加了啊……
信赖提升6

那,谢谢了。
信赖提升7

放水?没有的事哦,活动是相当耗能的行为,不论造成谁的损伤都是麻烦事。
信赖提升8

每天抱着睡觉……?……神威到底对你说了多少……
信赖提升9

比起实现宏伟的目标,能保护好身边的事物就已经是件相当困难的事了。所以,灰鸦的指挥官,你相当了不起。
信赖提升10

你送的,属于我的,不要转交他人。
信赖提升11

你看起来很适合抱着睡觉的样子。……怎么了队长?不能这么说话?我没有奇怪的意思……嗯?什么意思算奇怪?
信赖提升12

想要的?……不外乎是,抱枕,眼罩,强化版休整舱,你。
信赖提升13

愿望机,避难所,休整舱……只是盘点一下,想为一个人专属加设的功用。
信赖提升14

这次的礼物,也不是你么?
信赖提升15

现在的我,有了从独自一人的长眠中醒来的理由。
信赖提升16

回礼,在你面前了。嗯,这么高,这么大个,不会没看到吧?
空闲1

ZZZZZ……
空闲2

行动力不足啊……嗯?指挥官也是吗?
空闲3

看来指挥官也是需要不定期休整的类型呢。
空闲4

是累了吗?突击鹰的休整舱,还有位置。一年份的使用权,我赢下来的。
空闲5

新发现,安静看着你这件事,也是有效休整充能的方法之一。
长时链接1

看来灰鸦小队的指挥官跟库洛姆队长是同个类型呢。
长时链接2

奇怪,睡觉休息难道不是世界上最幸福的事情吗?
长时链接3

强制休眠时间,晚安。
长时链接4

可以梦见我吗……?既然答应了那是不是该换你早点实现我的愿望?
长时链接5

晚安。
链接接入1

库洛姆队长如果过来,拜托请说没有看见我,可以吗?多谢了。
链接接入2

“你重要,因为你是你;你重要,即使在生命的最后一刻。”……没什么,这只是库洛姆队长的藏书之一里的一句话罢了。
链接接入3

早安,午安,晚安……总有一个说对了吧?
链接接入4

醒来的第一眼是你,看来,今天是不错的一天。
链接接入5

突然觉得,或许精力充沛精神满满也不是件坏事,那样,可以和你去完成更多有趣的事了吧。
链接接入6

好梦。嗯,我确认,我没说错。
链接接入7

好梦当下。
链接接入8

醒来是你,入梦是你。
长时未接入1

我竟然会因为只能梦见你这件事……而感到困扰。
摇晃1

指挥官有没有听说过,“起床气”这个词……嗯?
摇晃2

严禁医闹。
摇晃3

好了好了,不要再乱动了。
快速点击1

是在做机体检查吗?
快速点击2

唔……别闹。
快速点击3

老实一点。
活跃度已满

休眠充足,充能完毕。难得,想活动一下了呢。
战斗开始

看来要早点解决了。
战斗1

睡觉时间到了,你们。
战斗2

能得以长眠,真是幸运。
战斗3

狙杀时刻。
必杀

就此狙毙——闭上眼睛,安息吧。
受伤

这次,我可没打算先睡下。
危险警告

早睡早……看来也许早起不了呢。
力尽

看来可以,睡个好觉了。
助战

辅助,支援,目标狙杀。
QTE

看来只能紧急处理下了,扰人清梦的家伙。
战斗结束

诶,打的真累啊。构造体加入
どうも、ホーク隊の万事。また何か面倒くさいミッションが…なんか怠い…ZZZZZ
升级
元気が出てきた…かも。
晋升
君に認められてるっていうのなら…ま、素直に受け取ってあけてもいいけど。
进化
本気、出しちゃうか。
技能升级
装填、構え、照準、べんーー。さあって、休憩時間だ。
武器装备
精度、射程、装弾数…頼もしい銃だね。
编入队伍
う、うんん…始めるとしようか。
设为队长
隊長だから休憩時間が特別に長くなったりすることはない?そっか、ないか。
任务完成
うんん…じゃ、休憩に入ってもいい?
日常问候1
うんん…あ…
日常问候2
また面倒ごと?クロム隊長なら基地で待機してるはずだよ。次のミッションの出発まで、あと五分があるし。
日常问候3
地球を取り返してパニシングに勝つ。素晴らしい目標だね…
日常问候4
「求められれば必ず応じよう、すべてが思い通りになる」、これは誰から聞いたの?神威?
日常问候5
基地休憩室の位置は確か、うん、覚えた。
日常问候6
「求められれば必ず応じる願望機」は、子供得ての設定だよ。君、子供なの?
日常问候7
僕の元気なところ?見らない訳ではないけど、そんな状況にならないといいけどね。
日常问候8
え?構造体が指揮官に合う夢を見れるかどうかって?うん、見れるよ。
日常问候9
また会えたね、指揮官。え、何時会ったかって?昨日の夜、寝る時だけど。って、ちょっ、隊長やめてよ。冗談だよ、夢の中の話、ゆ、め、の、な、か。
日常问候10
構造体には理論上命の期限はない。そして意識海に保存されている感情データは、自然に増えていく。まるで期限のない、果てのない夢のようなものだ。凄くない?
日常问候11
君がいるなら、目が覚めた後の世界も悪くないかもね。
日常问候12
素晴らしい修復能力だ。はっいや、リーフのことじゃなくて君のことだよ、指揮官。
日常问候13
怠そうで元気のない僕が、いつになったら本気になるって?今、君に対しては、本気だよ。
日常问候14
君は、僕自ら望む目覚めたくない永遠の夢。これは隊長の蔵書から借りた言葉でも、寝言でもない。本気で言ったんだ。
日常问候15
君がここにいると、何だか変な感じがする。目を閉じるのが惜しく感じるよ。
信赖提升1
もし特に用がないなら、休憩室に行っても?
信赖提升2
なんか面倒くさそう…
信赖提升3
僕、いつでもどこでも眠てしまう体質かもしれないみたいで、そこまではさすが…
信赖提升4
隊長にあげればいいの?それとも神威?…僕に?
信赖提升5
隊長と手合わせをしていると、次第に本気になっちゃうから、エネルギー消費が増えた気がする。
信赖提升6
じゃ、有難く受け取るよ。
信赖提升7
手加減?してないよ。体を動かすのは相当のエネルギー消費が必要だからね。相手に起き上がって来られても面倒くさいし。
信赖提升8
毎日抱き締めて寝る?神威から一体何をどのくらい聞いたの?
信赖提升9
立派な目標を達成するのはともかく、周りをちゃんと守るだけでも十分難しいと思う。だから、レイヴン隊の指揮官、君はやっぱりすごい。
信赖提升10
僕にプレゼントしたものを他の人にプレゼントしないで。それをもらえるのは、僕だけ。
信赖提升11
君を抱きしめて寝たら、きっと気持ちいいだろうなあ…あっ?隊長、そういうことは言っちゃ駄目って?別に変な意味で言った訳じゃないよ。え?変な意味って?それは…
信赖提升12
欲しいもの?うんん…抱き枕、アイマスク、休憩ポットの強化バージョン、と…君。
信赖提升13
願望機、避難所、休憩ポット…ただ数えてみただけだよ。ある人に追加したい専属機能ね。
信赖提升14
今回のプレゼントも君じゃないの?
信赖提升15
今の僕には、自分一人の永い眠りから目覚める理由がある。
信赖提升16
お返しは君の目の前だよ。うん、このくらいたかくて、大きくて、見えるよね。
空闲1
ZZZZZ
空闲2
行動力が足りない。…え、指揮官も?
空闲3
どうやら指揮官もたまに休憩する必要があるタイプみたいだね。
空闲4
疲れた?ホーク隊の休憩キャビンに、まだ空き場所があるよ。一年分の使用権、僕が勝って手に入れたんだから。
空闲5
君をじっと見てると、効果的に休憩できて、何故だかエネルギーを補充できるんだ。
长时链接1
どうやらレイヴン隊の指揮官とクロム隊長は同じタイプのようだね。
长时链接2
おかしいな…寝たり休憩したりするのって、世界一幸せな事じゃなかったっけ?
长时链接3
強制的に休憩時間に入るよ。おやすみ。
长时链接4
僕の夢を見て、ね。約束してくれたし、今度は君に僕の願いを叶えてもらうよ。
长时链接5
おやすみ。
链接接入1
クロム隊長が来たら、僕のことは見てないって言ってもらっていい?ありがとうね。
链接接入2
「君が大事だ、なぜなら君が君であるからだ。君が大事だ、たとえその命に、最後の瞬間が来たとしても。」…何でもない。これはクロム隊長の蔵書の一つの中からの言葉だ。
链接接入3
うん、ああ…おはよう、こんにちは、こんばんは…のどれかれしょう?
链接接入4
目が覚めて最初に目に入ったのは君だった。どうやら今日もいい一日になりそうだ。
链接接入5
元気いっぱいっていうのも悪くないなぁって思えるようになってきた。なんだって、そうすると君と一緒にもっとたくさんの面白い事ができるでしょう?
链接接入6
いい夢。うん、言い間違いじゃないよ。
链接接入7
いい夢を。
链接接入8
目が覚めたら君がいた、夢に入ったら、また君がいた。
长时未接入
僕の夢には君だけが出てきたんだ…困ったよ。
摇晃1
ね、指揮官。「寝起きが悪い」っていう言葉、聞いたことある?
摇晃2
医療妨害は禁止だよ。
摇晃3
はい、はい。これ以上はやめて。
快速点击1
機体検査をしてるの?
快速点击2
う、はい、そこまで。
快速点击3
大人しくして。
活跃度已满
睡眠がたっぷりとれて、エネルギー補給も完了。珍しく体を動かしたい気分だ。
战斗开始
はあ…さっさと解決しないといけないね。
战斗1
もう寝る時間だよ、君たち。
战斗2
長く眠れることは、幸せなことだよ。
战斗3
撃殺の時間だ。
必杀
擊殺する。目を閉じて、安らかに眠れ。
受伤
今回は眠るつもりはないよ。
危险警告
早めに寝れば、その分は早めに…起きそうにないね…
力尽
どうやら、いい睡眠がとれそうだね。
助战
補助、支援、目標を擊殺。
QTE
軽挙片付けないといけないようだね、人の眠りを邪魔するやつを。
战斗结束
ああ…疲れた。构造体加入
突击鹰小队,万事,报道。係唔喺又有乜嘢麻烦嘅任务啊……?我就嚟要瞓着了……ZZZZ
升级
好似冇咁眼瞓了……
晋升
如果咁即係代表你嘅认可,要我接受又唔蚀嘅。
进化
一于再认真多少少嘞。
技能升级
装填,架设,预瞄,砰——够钟休息。
武器装备
精度,射程,弹容量,睇落哩把枪都几可靠。
编入队伍
(哈欠~~)准备开工。
设为队长
做得队长,有冇加长修整时间嘅特权噶……?咁啊……睇嚟应该係冇㗎了。
任务完成1
咁……宜家我係唔係可以去休整啊?
日常问候1
(哈欠~~)
日常问候2
又有乜麻烦嘢啊?嗯……库洛姆队长宜家应该仲喺基地候命,距离下个任务出发应该仲有五分钟。
日常问候3
收复地球,战胜帕弥什。你嘅目标真係好伟大啊……哈……
日常问候4
“有求必应,万事如意”……?边个教你讲噶?係咪神威啊?
日常问候5
基地修正室喺呢度~OK,我记住了。
日常问候6
“有求必应愿望机”嘅设定净係对细路仔生效,你係咪细路?
日常问候7
我打起精神嘅样?我反而希望,你唔会遇到需要我变成果个样嘅情况。
日常问候8
哈?你想知…… 构造体会唔会梦见指挥官?……嗯……会㗎。
日常问候9
又见面啦指挥官。嗯?你话几时?琴晚瞓觉嗰阵咯……啊,队长,无敲啦,发梦嗰阵嗱,发梦咋!
日常问候10
理论上,构造体唔存在寿命期限,而意识海储存的情感数据,只会自然增长。直头好似无限期,无限延展的梦境……係唔係觉得……好犀利呢?
日常问候11
有你喺度,就算係清醒嘅世界,睇落,都唔係咁衰啫。
日常问候12
真係好犀利嘅修复能力啊。唔,我唔係讲紧丽芙,我係讲紧你啊,指挥官。
日常问候13
(轻笑) 你问我平时一直都唔嗲唔吊,瞌晒眼瞓咁样,喺乜嘢时候会认真?宜家,对你,我係好认真嘅。
日常问候14
你係我一旦深陷,就不想再醒番嘅永恒美梦。我讲紧嘅,唔係队长啲藏书摘录,亦都唔係发紧开口梦……我好认真。
日常问候15
真係奇了(笑),有你喺度,我竟然会……唔舍得闭(mi)益(mai)对眼。
信赖度增加1
冇其他事嘅话,我宜家可以申请去休整室未啊?
信赖度增加2
乜咁麻烦噶。
信赖度增加3
佢哋话我会随时随地开始休眠…咪讲笑啦…哈啊……
信赖度增加4
係唔係要我转交给俾队长,定係神威?俾我嘅?
信赖度增加5
同队长比试嗰阵,唔小心太认真添,啲能量都使得嘥啊。
信赖度增加6
咁,多谢晒。
信赖度增加7
放水?点会啊?活动係一种相当耗能嘅行为,造成边个受伤都唔好啊。
信赖度增加8
成日揽住来瞓?係唔係又係神威同你讲噶。
信赖度增加9
唔好话实现乜嘢宏伟目标啦,我觉得只要可以保护好身边嘅事物,就已经好难得。所以,灰鸦嘅指挥官,你真係好犀利。
信赖度增加10
你送得俾我,就係我嘅啦,唔准转交俾其他人。
信赖度增加11
你个样睇落好适合俾我来揽住瞓觉……做乜啊队长?咁讲唔礼貌?我冇奇怪嘅意思啊……啊?奇怪嘅意思係乜嘢意思?
信赖度增加12
想要乜?……咪又係嗰啲,揽枕眼罩强化版修整舱,同埋你。
信赖度增加13
愿望机,避难所,修整舱……我喺度盘点紧,准备为某人加设嘅专属功能啫。
信赖度增加14
点解今次嘅礼物,都仲未係你嘅?
信赖度增加15
宜家嘅我,已经拥有从独自一人嘅长眠中苏醒嘅理由。
信赖度增加16
回礼?已经喺你面前啦,嗯……咁高,咁大,你唔係见唔到嘛?
空闲1
ZZZZZ……
空闲2
啊……行动力不足啊……嗯?乜指挥官你又係啊?
空闲3
睇嚟指挥官都係果种需要不定期休整嘅人啊。
空闲4
係唔係攰啊?突击鹰嘅修整舱仲有位。一年份嘅使用权,我赢返嚟㗎。
空闲5
新发现,安安静静咁望住你,都係一种有效休整充能嘅方法。
链接时间过长1
睇嚟灰鸦小队嘅指挥官,同库洛姆队长係同一种人。
链接时间过长2
奇啦,乜哩个世界,仲有比瞓觉更加幸福嘅事咩?
链接时间过长3
强制休眠时间,早唞啦。
链接时间过长4
晚安。
链接接入1
如果库洛姆队长过咗嚟,可唔可以同佢讲你无见过我啊,唔该晒~
链接接入2
“你重要,因为你是你,你重要,即使在生命的最后一刻。”……冇啊,哩句係库洛姆队长啲藏书入边写嘅一句话啫。
链接接入3
啊~~(哈欠)早安午安晚安,一定有一句讲啱咗嘅。
链接接入4
瞓醒之后第一眼见到你,睇嚟今日都有一个唔错嘅开始。
链接接入5
突然觉得,可能精神充沛打晒鸡血,咁都唔算坏事啊,咁咪可以陪你去做更多好玩嘅事咯。
链接接入6
好梦……我肯定,我冇讲错。
链接接入7
好梦当下。
链接接入8
清醒有你,梦中有你。
长时未接入1
我竟然……会为只能在梦中先可以见到你,而感到烦恼。
摇晃1
指挥官有冇听说过,咩野叫作起床气啊……嗯?
摇晃2
禁止医闹。
摇晃3
得了得了……冇郁啦。
快速点击1
係唔係喺度做紧机体检查啊?
快速点击2
唔……咪玩啦。
快速点击3
你乖啲啦。
活跃度已满
休眠充足,充能完毕。难得,想郁动下添。
战斗开始
(哈欠)睇嚟要尽快搞掂先得了。
战斗1
够钟瞓觉了,你哋。
战斗2
有得喺度长眠,恭喜晒了。
战斗3
狙杀时刻。
必杀
就此狙毙,合埋双眼,安息嘞。
受伤
今次,我冇谂住瞓先啊。
危险警告
早睡早……呃啊!睇嚟今次……想早起都难啊。
力尽
睇嚟,可以瞓个好觉了……
助战
辅助,支援,目标狙杀。
QTE
惟有紧急处理下先嘞,吵住人瞓觉嘅麻烦友。
战斗结束
诶,攰到我摊摊腰啊。

构造体加入

突击鹰小队,万事,报道。又有什么麻烦的任务了吗……?真让人困……ZZZZZ……
升级

感觉更有精神了……大概。
晋升

如果这算是你的认可的话,我倒是愿意接受。
进化

稍微想要认真起来一下呢。
技能升级

装填,架设,预瞄,砰——休息时间。
武器装备

精度,射程,容弹量……真是可靠的枪械
编入队伍

呼……准备开工。
设为队长

作为队长的话,有没有休整时间加长的特权……?好吧,看样子好像是没有呢。
任务完成

嗯……那么,我是不是可以去休整了?
日常问候1

唔……
日常问候2

又有麻烦的事情吗?嗯……库洛姆队长现在应该在基地候命哦,距离下个任务出发应该还有5分钟。
日常问候3

收复地球,战胜帕弥什。真是宏伟的目标呢。
日常问候4

“有求必应,万事如意”……这是谁教你的?神威吗?
日常问候5

基地休整室的位置是……好,我记住了。
日常问候6

“有求必应愿望机”是只对小孩子生效的设定,你是小孩子吗?
日常问候7

我打起精神的样子?我倒是希望你不会遇到需要我变成那副样子的情况。
日常问候8

啊?你想知道……构造体会梦到指挥官吗?……嗯,会哦。
日常问候9

又见面了,指挥官。嗯?你说什么时候?昨晚睡觉的时候啊……队长,别敲了,梦里,梦里!
日常问候10

理论上,构造体是没有寿命期限的,而意识海储存的情感数据,只会增长。简直像是无限期,无限延展的梦境……真是厉害,不是吗?
日常问候11

有你在,清醒的世界看起来,似乎也没那么坏。
日常问候12

了不起的修复能力,不,我并不是在说丽芙,我指的是你,指挥官。
日常问候13

……你说平时懒洋洋无精打采的我什么时候才会认真起来?现在,对你,我是认真的。
日常问候14

你是我从始陷入,不愿醒来的永恒美梦,不是队长的藏书摘录,也不是随口梦呓……我很认真。
日常问候15

你在这里……真是奇怪,我竟然会舍不得闭上眼睛。
信赖提升1

如果没有其他事情,我可以申请去休整室了吗?
信赖提升2

感觉有点麻烦啊……
信赖提升3

听说我会随时随地进入休眠,也不至于……
信赖提升4

需要我转递给队长,还是神威?给我的吗……
信赖提升5

和队长比试的时候,忍不住认真起来了,耗能增加了啊……
信赖提升6

那,谢谢了。
信赖提升7

放水?没有的事哦,活动是相当耗能的行为,不论造成谁的损伤都是麻烦事。
信赖提升8

每天抱着睡觉……?……神威到底对你说了多少……
信赖提升9

比起实现宏伟的目标,能保护好身边的事物就已经是件相当困难的事了。所以,灰鸦的指挥官,你相当了不起。
信赖提升10

你送的,属于我的,不要转交他人。
信赖提升11

你看起来很适合抱着睡觉的样子。……怎么了队长?不能这么说话?我没有奇怪的意思……嗯?什么意思算奇怪?
信赖提升12

想要的?……不外乎是,抱枕,眼罩,强化版休整舱,你。
信赖提升13

愿望机,避难所,休整舱……只是盘点一下,想为一个人专属加设的功用。
信赖提升14

这次的礼物,也不是你么?
信赖提升15

现在的我,有了从独自一人的长眠中醒来的理由。
信赖提升16

回礼,在你面前了。嗯,这么高,这么大个,不会没看到吧?
空闲1

ZZZZZ……
空闲2

行动力不足啊……嗯?指挥官也是吗?
空闲3

看来指挥官也是需要不定期休整的类型呢。
空闲4

是累了吗?突击鹰的休整舱,还有位置。一年份的使用权,我赢下来的。
空闲5

新发现,安静看着你这件事,也是有效休整充能的方法之一。
长时链接1

看来灰鸦小队的指挥官跟库洛姆队长是同个类型呢。
长时链接2

奇怪,睡觉休息难道不是世界上最幸福的事情吗?
长时链接3

强制休眠时间,晚安。
长时链接4

可以梦见我吗……?既然答应了那是不是该换你早点实现我的愿望?
长时链接5

晚安。
链接接入1

库洛姆队长如果过来,拜托请说没有看见我,可以吗?多谢了。
链接接入2

“你重要,因为你是你;你重要,即使在生命的最后一刻。”……没什么,这只是库洛姆队长的藏书之一里的一句话罢了。
链接接入3

早安,午安,晚安……总有一个说对了吧?
链接接入4

醒来的第一眼是你,看来,今天是不错的一天。
链接接入5

突然觉得,或许精力充沛精神满满也不是件坏事,那样,可以和你去完成更多有趣的事了吧。
链接接入6

好梦。嗯,我确认,我没说错。
链接接入7

好梦当下。
链接接入8

醒来是你,入梦是你。
长时未接入1

我竟然会因为只能梦见你这件事……而感到困扰。
摇晃1

指挥官有没有听说过,“起床气”这个词……嗯?
摇晃2

严禁医闹。
摇晃3

好了好了,不要再乱动了。
快速点击1

是在做机体检查吗?
快速点击2

唔……别闹。
快速点击3

老实一点。
活跃度已满

休眠充足,充能完毕。难得,想活动一下了呢。
战斗开始

看来要早点解决了。
战斗1

睡觉时间到了,你们。
战斗2

能得以长眠,真是幸运。
战斗3

狙杀时刻。
必杀

就此狙毙——闭上眼睛,安息吧。
受伤

这次,我可没打算先睡下。
危险警告

早睡早……看来也许早起不了呢。
力尽

看来可以,睡个好觉了。
助战

辅助,支援,目标狙杀。
QTE

看来只能紧急处理下了,扰人清梦的家伙。
战斗结束

诶,打的真累啊。
构造体加入
どうも、ホーク隊の万事。また何か面倒くさいミッションが…なんか怠い…ZZZZZ
升级
元気が出てきた…かも。
晋升
君に認められてるっていうのなら…ま、素直に受け取ってあけてもいいけど。
进化
本気、出しちゃうか。
技能升级
装填、構え、照準、べんーー。さあって、休憩時間だ。
武器装备
精度、射程、装弾数…頼もしい銃だね。
编入队伍
う、うんん…始めるとしようか。
设为队长
隊長だから休憩時間が特別に長くなったりすることはない?そっか、ないか。
任务完成
うんん…じゃ、休憩に入ってもいい?
日常问候1
うんん…あ…
日常问候2
また面倒ごと?クロム隊長なら基地で待機してるはずだよ。次のミッションの出発まで、あと五分があるし。
日常问候3
地球を取り返してパニシングに勝つ。素晴らしい目標だね…
日常问候4
「求められれば必ず応じよう、すべてが思い通りになる」、これは誰から聞いたの?神威?
日常问候5
基地休憩室の位置は確か、うん、覚えた。
日常问候6
「求められれば必ず応じる願望機」は、子供得ての設定だよ。君、子供なの?
日常问候7
僕の元気なところ?見らない訳ではないけど、そんな状況にならないといいけどね。
日常问候8
え?構造体が指揮官に合う夢を見れるかどうかって?うん、見れるよ。
日常问候9
また会えたね、指揮官。え、何時会ったかって?昨日の夜、寝る時だけど。って、ちょっ、隊長やめてよ。冗談だよ、夢の中の話、ゆ、め、の、な、か。
日常问候10
構造体には理論上命の期限はない。そして意識海に保存されている感情データは、自然に増えていく。まるで期限のない、果てのない夢のようなものだ。凄くない?
日常问候11
君がいるなら、目が覚めた後の世界も悪くないかもね。
日常问候12
素晴らしい修復能力だ。はっいや、リーフのことじゃなくて君のことだよ、指揮官。
日常问候13
怠そうで元気のない僕が、いつになったら本気になるって?今、君に対しては、本気だよ。
日常问候14
君は、僕自ら望む目覚めたくない永遠の夢。これは隊長の蔵書から借りた言葉でも、寝言でもない。本気で言ったんだ。
日常问候15
君がここにいると、何だか変な感じがする。目を閉じるのが惜しく感じるよ。
信赖提升1
もし特に用がないなら、休憩室に行っても?
信赖提升2
なんか面倒くさそう…
信赖提升3
僕、いつでもどこでも眠てしまう体質かもしれないみたいで、そこまではさすが…
信赖提升4
隊長にあげればいいの?それとも神威?…僕に?
信赖提升5
隊長と手合わせをしていると、次第に本気になっちゃうから、エネルギー消費が増えた気がする。
信赖提升6
じゃ、有難く受け取るよ。
信赖提升7
手加減?してないよ。体を動かすのは相当のエネルギー消費が必要だからね。相手に起き上がって来られても面倒くさいし。
信赖提升8
毎日抱き締めて寝る?神威から一体何をどのくらい聞いたの?
信赖提升9
立派な目標を達成するのはともかく、周りをちゃんと守るだけでも十分難しいと思う。だから、レイヴン隊の指揮官、君はやっぱりすごい。
信赖提升10
僕にプレゼントしたものを他の人にプレゼントしないで。それをもらえるのは、僕だけ。
信赖提升11
君を抱きしめて寝たら、きっと気持ちいいだろうなあ…あっ?隊長、そういうことは言っちゃ駄目って?別に変な意味で言った訳じゃないよ。え?変な意味って?それは…
信赖提升12
欲しいもの?うんん…抱き枕、アイマスク、休憩ポットの強化バージョン、と…君。
信赖提升13
願望機、避難所、休憩ポット…ただ数えてみただけだよ。ある人に追加したい専属機能ね。
信赖提升14
今回のプレゼントも君じゃないの?
信赖提升15
今の僕には、自分一人の永い眠りから目覚める理由がある。
信赖提升16
お返しは君の目の前だよ。うん、このくらいたかくて、大きくて、見えるよね。
空闲1
ZZZZZ
空闲2
行動力が足りない。…え、指揮官も?
空闲3
どうやら指揮官もたまに休憩する必要があるタイプみたいだね。
空闲4
疲れた?ホーク隊の休憩キャビンに、まだ空き場所があるよ。一年分の使用権、僕が勝って手に入れたんだから。
空闲5
君をじっと見てると、効果的に休憩できて、何故だかエネルギーを補充できるんだ。
长时链接1
どうやらレイヴン隊の指揮官とクロム隊長は同じタイプのようだね。
长时链接2
おかしいな…寝たり休憩したりするのって、世界一幸せな事じゃなかったっけ?
长时链接3
強制的に休憩時間に入るよ。おやすみ。
长时链接4
僕の夢を見て、ね。約束してくれたし、今度は君に僕の願いを叶えてもらうよ。
长时链接5
おやすみ。
链接接入1
クロム隊長が来たら、僕のことは見てないって言ってもらっていい?ありがとうね。
链接接入2
「君が大事だ、なぜなら君が君であるからだ。君が大事だ、たとえその命に、最後の瞬間が来たとしても。」…何でもない。これはクロム隊長の蔵書の一つの中からの言葉だ。
链接接入3
うん、ああ…おはよう、こんにちは、こんばんは…のどれかれしょう?
链接接入4
目が覚めて最初に目に入ったのは君だった。どうやら今日もいい一日になりそうだ。
链接接入5
元気いっぱいっていうのも悪くないなぁって思えるようになってきた。なんだって、そうすると君と一緒にもっとたくさんの面白い事ができるでしょう?
链接接入6
いい夢。うん、言い間違いじゃないよ。
链接接入7
いい夢を。
链接接入8
目が覚めたら君がいた、夢に入ったら、また君がいた。
长时未接入
僕の夢には君だけが出てきたんだ…困ったよ。
摇晃1
ね、指揮官。「寝起きが悪い」っていう言葉、聞いたことある?
摇晃2
医療妨害は禁止だよ。
摇晃3
はい、はい。これ以上はやめて。
快速点击1
機体検査をしてるの?
快速点击2
う、はい、そこまで。
快速点击3
大人しくして。
活跃度已满
睡眠がたっぷりとれて、エネルギー補給も完了。珍しく体を動かしたい気分だ。
战斗开始
はあ…さっさと解決しないといけないね。
战斗1
もう寝る時間だよ、君たち。
战斗2
長く眠れることは、幸せなことだよ。
战斗3
撃殺の時間だ。
必杀
擊殺する。目を閉じて、安らかに眠れ。
受伤
今回は眠るつもりはないよ。
危险警告
早めに寝れば、その分は早めに…起きそうにないね…
力尽
どうやら、いい睡眠がとれそうだね。
助战
補助、支援、目標を擊殺。
QTE
軽挙片付けないといけないようだね、人の眠りを邪魔するやつを。
战斗结束
ああ…疲れた。
构造体加入
突击鹰小队,万事,报道。係唔喺又有乜嘢麻烦嘅任务啊……?我就嚟要瞓着了……ZZZZ
升级
好似冇咁眼瞓了……
晋升
如果咁即係代表你嘅认可,要我接受又唔蚀嘅。
进化
一于再认真多少少嘞。
技能升级
装填,架设,预瞄,砰——够钟休息。
武器装备
精度,射程,弹容量,睇落哩把枪都几可靠。
编入队伍
(哈欠~~)准备开工。
设为队长
做得队长,有冇加长修整时间嘅特权噶……?咁啊……睇嚟应该係冇㗎了。
任务完成1
咁……宜家我係唔係可以去休整啊?
日常问候1
(哈欠~~)
日常问候2
又有乜麻烦嘢啊?嗯……库洛姆队长宜家应该仲喺基地候命,距离下个任务出发应该仲有五分钟。
日常问候3
收复地球,战胜帕弥什。你嘅目标真係好伟大啊……哈……
日常问候4
“有求必应,万事如意”……?边个教你讲噶?係咪神威啊?
日常问候5
基地修正室喺呢度~OK,我记住了。
日常问候6
“有求必应愿望机”嘅设定净係对细路仔生效,你係咪细路?
日常问候7
我打起精神嘅样?我反而希望,你唔会遇到需要我变成果个样嘅情况。
日常问候8
哈?你想知…… 构造体会唔会梦见指挥官?……嗯……会㗎。
日常问候9
又见面啦指挥官。嗯?你话几时?琴晚瞓觉嗰阵咯……啊,队长,无敲啦,发梦嗰阵嗱,发梦咋!
日常问候10
理论上,构造体唔存在寿命期限,而意识海储存的情感数据,只会自然增长。直头好似无限期,无限延展的梦境……係唔係觉得……好犀利呢?
日常问候11
有你喺度,就算係清醒嘅世界,睇落,都唔係咁衰啫。
日常问候12
真係好犀利嘅修复能力啊。唔,我唔係讲紧丽芙,我係讲紧你啊,指挥官。
日常问候13
(轻笑) 你问我平时一直都唔嗲唔吊,瞌晒眼瞓咁样,喺乜嘢时候会认真?宜家,对你,我係好认真嘅。
日常问候14
你係我一旦深陷,就不想再醒番嘅永恒美梦。我讲紧嘅,唔係队长啲藏书摘录,亦都唔係发紧开口梦……我好认真。
日常问候15
真係奇了(笑),有你喺度,我竟然会……唔舍得闭(mi)益(mai)对眼。
信赖度增加1
冇其他事嘅话,我宜家可以申请去休整室未啊?
信赖度增加2
乜咁麻烦噶。
信赖度增加3
佢哋话我会随时随地开始休眠…咪讲笑啦…哈啊……
信赖度增加4
係唔係要我转交给俾队长,定係神威?俾我嘅?
信赖度增加5
同队长比试嗰阵,唔小心太认真添,啲能量都使得嘥啊。
信赖度增加6
咁,多谢晒。
信赖度增加7
放水?点会啊?活动係一种相当耗能嘅行为,造成边个受伤都唔好啊。
信赖度增加8
成日揽住来瞓?係唔係又係神威同你讲噶。
信赖度增加9
唔好话实现乜嘢宏伟目标啦,我觉得只要可以保护好身边嘅事物,就已经好难得。所以,灰鸦嘅指挥官,你真係好犀利。
信赖度增加10
你送得俾我,就係我嘅啦,唔准转交俾其他人。
信赖度增加11
你个样睇落好适合俾我来揽住瞓觉……做乜啊队长?咁讲唔礼貌?我冇奇怪嘅意思啊……啊?奇怪嘅意思係乜嘢意思?
信赖度增加12
想要乜?……咪又係嗰啲,揽枕眼罩强化版修整舱,同埋你。
信赖度增加13
愿望机,避难所,修整舱……我喺度盘点紧,准备为某人加设嘅专属功能啫。
信赖度增加14
点解今次嘅礼物,都仲未係你嘅?
信赖度增加15
宜家嘅我,已经拥有从独自一人嘅长眠中苏醒嘅理由。
信赖度增加16
回礼?已经喺你面前啦,嗯……咁高,咁大,你唔係见唔到嘛?
空闲1
ZZZZZ……
空闲2
啊……行动力不足啊……嗯?乜指挥官你又係啊?
空闲3
睇嚟指挥官都係果种需要不定期休整嘅人啊。
空闲4
係唔係攰啊?突击鹰嘅修整舱仲有位。一年份嘅使用权,我赢返嚟㗎。
空闲5
新发现,安安静静咁望住你,都係一种有效休整充能嘅方法。
链接时间过长1
睇嚟灰鸦小队嘅指挥官,同库洛姆队长係同一种人。
链接时间过长2
奇啦,乜哩个世界,仲有比瞓觉更加幸福嘅事咩?
链接时间过长3
强制休眠时间,早唞啦。
链接时间过长4
晚安。
链接接入1
如果库洛姆队长过咗嚟,可唔可以同佢讲你无见过我啊,唔该晒~
链接接入2
“你重要,因为你是你,你重要,即使在生命的最后一刻。”……冇啊,哩句係库洛姆队长啲藏书入边写嘅一句话啫。
链接接入3
啊~~(哈欠)早安午安晚安,一定有一句讲啱咗嘅。
链接接入4
瞓醒之后第一眼见到你,睇嚟今日都有一个唔错嘅开始。
链接接入5
突然觉得,可能精神充沛打晒鸡血,咁都唔算坏事啊,咁咪可以陪你去做更多好玩嘅事咯。
链接接入6
好梦……我肯定,我冇讲错。
链接接入7
好梦当下。
链接接入8
清醒有你,梦中有你。
长时未接入1
我竟然……会为只能在梦中先可以见到你,而感到烦恼。
摇晃1
指挥官有冇听说过,咩野叫作起床气啊……嗯?
摇晃2
禁止医闹。
摇晃3
得了得了……冇郁啦。
快速点击1
係唔係喺度做紧机体检查啊?
快速点击2
唔……咪玩啦。
快速点击3
你乖啲啦。
活跃度已满
休眠充足,充能完毕。难得,想郁动下添。
战斗开始
(哈欠)睇嚟要尽快搞掂先得了。
战斗1
够钟瞓觉了,你哋。
战斗2
有得喺度长眠,恭喜晒了。
战斗3
狙杀时刻。
必杀
就此狙毙,合埋双眼,安息嘞。
受伤
今次,我冇谂住瞓先啊。
危险警告
早睡早……呃啊!睇嚟今次……想早起都难啊。
力尽
睇嚟,可以瞓个好觉了……
助战
辅助,支援,目标狙杀。
QTE
惟有紧急处理下先嘞,吵住人瞓觉嘅麻烦友。
战斗结束
诶,攰到我摊摊腰啊。
万事·明觉·其之一
万事·明觉·其之二
万事·明觉·其之三
万事·明觉·其之四
万事·明觉·其之五
万事·明觉·其之六


角色使用心得

 • 请在相对客观的前提下编写评价,您的评价可能会对其他编辑者或读者产生影响
 • 评价需要符合当前游戏内容版本
 • 有意愿撰写角色使用心得的指挥官,请私信Wiki官号进行投稿
 • WIKI管理组会对评价内容进行审核,决定是否保留!

PP攻略组意识推荐

PP 万事·明觉 意识推荐1.png
PP 万事·明觉 意识推荐2.png • 进攻型.png
  进攻型
 • 装甲型.png
  装甲型
 • 辅助型.png
  辅助型
 • 增幅型.png
  增幅型
 • 先锋型.png
  先锋型
 • 自制.png
  自制
 • 折叠.png
  [折叠]
角色 七实 脉冲 首页.png
角色 七实 遥星之座 首页.png
角色 卡列尼娜 辉晓 首页.png
角色 尼尔 A2 首页.png
角色 库洛姆 荣光 首页.png
角色 神威 暗能 首页.png
角色 罗塞塔 凛冽 首页.png
角色 薇拉 绯耀 首页.png
角色 七实 风暴 首页.png
角色 21号 XXI 首页.png
角色 常羽 游麟 首页.png
角色 库洛姆 弧光 首页.png
角色 神威 重能 首页.png
角色 艾拉 溢彩 首页.png
角色 丽芙 仰光 首页.png
角色 尼尔 9S 首页.png
角色 丽芙 蚀暗 首页.png
角色 万事 明觉 首页.png
角色 丽芙 流光 首页.png
角色 苏菲亚 银牙 首页.png
角色 薇拉 瑰丽 首页.png
角色 丽芙 极昼 首页.png
角色 赛琳娜 幻奏 首页.png
角色 卡穆 狂犬 首页.png
角色 哈卡玛 隐星 首页.png
角色 曲 雀翎 首页.png
角色 罗兰 戏炎 首页.png
角色 蒲牢 华钟 首页.png
角色 诺安 逆旅 首页.png
角色 赛琳娜 岚音 首页.png
 1. “能躺着绝不坐着”,引自战场墨菲法则第六十二条:Never stand when you can sit, never sit when you can lie down, never stay awake when you can sleep. 能坐着的时候绝不要站着,能躺着的时候绝不要坐着,能睡着的时候绝不要醒着。
 2. “你重要,因为你是你,你重要,即使在生命最后一刻”,引自西西里·桑德斯女士。她是护士、社工,也是医生,她开创了现代临终关怀体系,使全世界开始关注并善待生命垂危者。