bugfix0531
全站通知:

英雄兵修表

阅读

    

2024-01-15更新

    

最新编辑:Daikou

阅读:

  

更新日期:2024-01-15

  

最新编辑:Daikou

来自梦幻模拟战WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
Daikou
比夏

注:为英雄满练兵修数据

若有数据遗漏,可留言反馈。

全部
 • 查看全部
 • 稀有度
 • 级别 LLR.png
 • 级别 SSR.png
 • 级别 SR.png
 • 级别 R.png
 • 级别 N.png
 • 阵营
 • 主角光环.png
 • 战略大师.png
 • 流星直击.png
 • 公主联盟.png
 • 光之起源.png
 • 光辉军团.png
 • 黑暗轮回.png
 • 帝国之辉.png
 • 传说彼端.png
 • 时空枢纽.png
 • 超凡领域.png
 • 梦幻转生.png
 • 英雄名 士兵生命修正 士兵攻击修正 士兵防御修正 士兵魔防修正
  头像 突击队长&天才婴儿.png 突击队长&天才婴儿 40% 10% 30% 20%
  头像 小刀马克&忍者Ginzu.png 小刀马克&忍者Ginzu 25% 40% 20% 15%
  头像 席昂.png 席昂 30% 40% 15% 20%
  头像 缇雅娜.png 缇雅娜 20% 35% 30% 15%
  头像 辉耀圣召使.png 辉耀圣召使 35% 30% 20% 25%
  头像 薇莉娅.png 薇莉娅 20% 40% 30% 10%
  头像 塞拉菲娜.png 塞拉菲娜 25% 40% 25% 10%
  头像 赛利卡.png 赛利卡 15% 25% 30% 30%
  头像 尤弥尔.png 尤弥尔 30% 35% 20% 20%
  头像 塔布莉丝.png 塔布莉丝 30% 40% 15% 15%
  头像 泰兰提尔.png 泰兰提尔 30% 35% 20% 20%
  头像 冰渊凌御者.png 冰渊凌御者 35% 40% 20% 15%
  头像 深町晶.png 深町晶 30% 40% 20% 10%
  头像 阿卡菲尔.png 阿卡菲尔 30% 35% 25% 10%
  头像 卷岛颚人.png 卷岛颚人 30% 30% 20% 20%
  头像 帕特里夏.png 帕特里夏 20% 25% 15% 40%
  头像 古恩.png 古恩 40% 30% 15% 15%
  头像 伊索尔德.png 伊索尔德 25% 40% 20% 15%
  头像 杰斯.png 杰斯 20% 35% 15% 30%
  头像 霍夫曼.png 霍夫曼 40% 20% 30% 10%
  头像 艾希恩.png 艾希恩 25% 35% 15% 25%
  头像 奈米娅.png 奈米娅 20% 35% 25% 20%
  头像 安德里奥.png 安德里奥 40% 40% 10% 10%
  头像 神降者.png 神降者 20% 40% 25% 15%
  头像 杰克船长.png 杰克船长 25% 30% 25% 20%
  头像 莉娜.png 莉娜 20% 40% 15% 25%
  头像 杰路刚帝士.png 杰路刚帝士 25% 30% 25% 20%
  头像 高里.png 高里 25% 35% 25% 15%
  头像 罗兰.png 罗兰 25% 35% 20% 20%
  头像 普蕾茜娅.png 普蕾茜娅 30% 40% 20% 10%
  头像 托米尔克.png 托米尔克 20% 40% 15% 25%
  头像 伊莉丝.png 伊莉丝 25% 35% 25% 15%
  头像 宁芙.png 宁芙 20% 35% 20% 25%
  头像 塔塔利亚.png 塔塔利亚 15% 35% 30% 20%
  头像 雾香.png 雾香 20% 35% 20% 25%
  头像 桑妮雅.png 桑妮雅 30% 30% 25% 15%
  头像 爱克雪拉.png 爱克雪拉 20% 35% 30% 15%
  头像 阿玛迪斯.png 阿玛迪斯 25% 30% 30% 15%
  头像 萨格尼.png 萨格尼 10% 40% 20% 30%
  头像 醒觉者.png 醒觉者 20% 40% 15% 25%
  头像 范恩.png 范恩 25% 35% 25% 15%
  头像 艾蕾因.png 艾蕾因 30% 35% 20% 15%
  头像 亚妮艾丝.png 亚妮艾丝 10% 30% 20% 40%
  头像 格伦希尔.png 格伦希尔 30% 40% 15% 15%
  头像 琼&康娜.png 琼&康娜 20% 30% 30% 20%
  头像 波莉阿鲁.png 波莉阿鲁 40% 25% 25% 10%
  头像 卢古耐尔.png 卢古耐尔 15% 15% 30% 40%
  头像 里奥贝克.png 里奥贝克 15% 35% 20% 30%
  头像 席恩.png 席恩 30% 25% 30% 15%
  头像 光影剑魄.png 光影剑魄 15% 35% 25% 25%
  头像 壳中少女.png 壳中少女 20% 40% 15% 25%
  头像 光佑使徒.png 光佑使徒 30% 30% 25% 15%
  头像 亚德凯摩.png 亚德凯摩 20% 40% 15% 25%
  头像 坂田银时.png 坂田银时 30% 40% 15% 15%
  头像 神乐.png 神乐 25% 40% 25% 10%
  头像 志村新八.png 志村新八 30% 10% 35% 20%
  头像 马库雷.png 马库雷 20% 35% 25% 20%
  头像 里奇.png 里奇 25% 35% 30% 10%
  头像 漂逐斗客.png 漂逐斗客 20% 35% 30% 15%
  头像 朱利安.png 朱利安 30% 40% 15% 15%
  头像 亚莎梅尔.png 亚莎梅尔 25% 40% 15% 20%
  头像 洛斯塔姆.png 洛斯塔姆 35% 35% 20% 10%
  头像 辉夜.png 辉夜 20% 40% 15% 25%
  头像 卡洛莉安.png 卡洛莉安 35% 35% 20% 10%
  头像 梓.png 30% 35% 20% 15%
  头像 胧.png 10% 35% 25% 30%
  头像 塞贝莉雅.png 塞贝莉雅 10% 30% 25% 35%
  头像 亚莉希雅.png 亚莉希雅 30% 35% 20% 15%
  头像 伊莎拉.png 伊莎拉 40% 15% 30% 10%
  头像 铁血总帅.png 铁血总帅 30% 40% 20% 25%
  头像 月之执政官.png 月之执政官 20% 35% 30% 15%
  头像 米歇尔.png 米歇尔 25% 20% 40% 15%
  头像 古斯塔夫.png 古斯塔夫 15% 35% 15% 35%
  头像 丽莎.png 丽莎 30% 30% 25% 10%
  头像 方舟圣女.png 方舟圣女 30% 15% 20% 35%
  头像 洛维奈尔大帝.png 洛维奈尔大帝 20% 40% 30% 10%
  头像 艾尔玛.png 艾尔玛 20% 10% 30% 40%
  头像 凯尔蒂斯.png 凯尔蒂斯 25% 35% 20% 20%
  头像 维坦.png 维坦 35% 35% 15% 15%
  头像 维尔纳.png 维尔纳 30% 40% 15% 15%
  头像 玛丽安蒂尔.png 玛丽安蒂尔 20% 35% 15% 30%
  头像 超越之人.png 超越之人 35% 20% 15% 30%
  头像 阿尔法.png 阿尔法 10% 40% 25% 25%
  头像 克里斯蒂安妮.png 克里斯蒂安妮 20% 20% 30% 30%
  头像 修杰特.png 修杰特 20% 40% 15% 25%
  头像 伊普西龙.png 伊普西龙 20% 30% 25% 25%
  头像 茉.png 10% 30% 20% 40%
  头像 奥托克拉托四世.png 奥托克拉托四世 40% 10% 40% 10%
  头像 卢克蕾蒂娅.png 卢克蕾蒂娅 10% 40% 10% 40%
  头像 真田辽.png 真田辽 40% 40% 10% 10%
  头像 迦游罗.png 迦游罗 15% 35% 15% 35%
  头像 羽柴当麻.png 羽柴当麻 15% 30% 35% 15%
  头像 红月之王.png 红月之王 30% 20% 30% 20%
  头像 怀特·茜茜.png 怀特·茜茜 30% 20% 35% 15%
  头像 帕希尔.png 帕希尔 30% 35% 15% 20%
  头像 托娃.png 托娃 30% 30% 40% 15%
  头像 邪神库鲁加.png 邪神库鲁加 30% 20% 35% 15%
  头像 文森特.png 文森特 20% 25% 20% 35%
  头像 忍部火美子.png 忍部火美子 20% 20% 35% 25%
  头像 战部渡.png 战部渡 25% 40% 25% 10%
  头像 剑部武一郎.png 剑部武一郎 15% 40% 25% 15%
  头像 希尔达.png 希尔达 20% 30% 40% 10%
  头像 沃尔纳.png 沃尔纳 30% 35% 20% 15%
  头像 降生之光.png 降生之光 25% 40% 15% 20%
  头像 玛丽埃尔.png 玛丽埃尔 25% 40% 15% 20%
  头像 罗泽希尔.png 罗泽希尔 20% 10% 35% 35%
  头像 克洛泰尔.png 克洛泰尔 15% 35% 35% 15%
  头像 雅儿贝德.png 雅儿贝德 35% 15% 35% 15%
  头像 夏提雅.png 夏提雅 30% 35% 20% 15%
  头像 安兹·乌尔·恭.png 安兹·乌尔·恭 15% 35% 35% 15%
  头像 梅露帕妮.png 梅露帕妮 15% 10% 35% 35%
  头像 弗洛朗蒂娅.png 弗洛朗蒂娅 40% 15% 35% 20%
  头像 燕.png 10% 40% 10% 40%
  头像 树之贤者.png 树之贤者 20% 15% 35% 30%
  头像 海伦娜.png 海伦娜 40% 35% 15% 10%
  头像 诺埃米.png 诺埃米 25% 40% 15% 20%
  头像 罗莎莉娅.png 罗莎莉娅 20% 40% 15% 25%
  头像 黎恩.png 黎恩 15% 25% 30% 30%
  头像 阿瑞安赫德.png 阿瑞安赫德 15% 20% 30% 35%
  头像 亚尔缇娜.png 亚尔缇娜 20% 30% 15% 30%
  头像 丽可丽丝.png 丽可丽丝 15% 20% 30% 35%
  头像 蕾娜塔.png 蕾娜塔 15% 35% 15% 35%
  头像 伊露希亚.png 伊露希亚 40% 10% 35% 15%
  头像 希琳卡.png 希琳卡 25% 35% 25% 15%
  头像 阿雷斯.png 阿雷斯 15% 40% 30% 15%
  头像 梅雅.png 梅雅 40% 15% 20% 25%
  头像 蒂德莉特.png 蒂德莉特 15% 35% 15% 35%
  头像 亚修拉姆.png 亚修拉姆 40% 40% 10% 10%
  头像 帕恩.png 帕恩 15% 35% 30% 15%
  头像 比萝蒂丝.png 比萝蒂丝 20% 30% 10% 35%
  头像 布琳达.png 布琳达 15% 35% 35% 15%
  头像 阿卡娅.png 阿卡娅 25% 25% 25% 25%
  头像 奥利佛.png 奥利佛 20% 30% 25% 20%
  头像 谜之骑士.png 谜之骑士 20% 35% 20% 25%
  头像 维拉玖.png 维拉玖 35% 40% 15% 10%
  头像 女神化身.png 女神化身 20% 35% 15% 30%
  头像 艾米莉亚.png 艾米莉亚 40% 10% 15% 35%
  头像 雷因法鲁斯.png 雷因法鲁斯 20% 20% 35% 25%
  头像 贝蒂.png 贝蒂 20% 25% 35% 20%
  头像 阿尔弗雷德.png 阿尔弗雷德 20% 30% 35% 10%
  头像 浦饭幽助.png 浦饭幽助 15% 35% 35% 15%
  头像 飞影.png 飞影 20% 30% 25% 25%
  头像 藏马.png 藏马 20% 35% 15% 30%
  头像 户愚吕兄弟.png 户愚吕兄弟 40% 40% 10% 10%
  头像 桑原和真.png 桑原和真 40% 10% 35% 10%
  头像 尤利娅.png 尤利娅 15% 40% 10% 35%
  头像 欧米伽.png 欧米伽 15% 40% 20% 25%
  头像 艾拉斯卓.png 艾拉斯卓 20% 35% 35% 10%
  头像 克拉蕾特.png 克拉蕾特 10% 25% 35% 30%
  头像 真宫寺樱.png 真宫寺樱 20% 35% 25% 20%
  头像 神崎堇.png 神崎堇 35% 20% 35% 10%
  头像 爱丽丝.png 爱丽丝 35% 10% 20% 30%
  头像 安杰丽卡.png 安杰丽卡 35% 10% 35% 15%
  头像 基扎洛夫.png 基扎洛夫 20% 10% 35% 35%
  头像 威拉.png 威拉 40% 15% 25% 35%
  头像 塞蕾娜.png 塞蕾娜 20% 15% 35% 25%
  头像 西格玛.png 西格玛 30% 40% 10% 20%
  头像 拉姆达.png 拉姆达 25% 15% 20% 40%
  头像 莱恩哈特.png 莱恩哈特 20% 20% 25% 35%
  头像 玲.png 25% 30% 20% 25%
  头像 奥利维尔.png 奥利维尔 15% 30% 35% 15%
  头像 艾丝蒂尔.png 艾丝蒂尔 40% 10% 35% 15%
  头像 约修亚.png 约修亚 20% 40% 10% 30%
  头像 科洛丝.png 科洛丝 10% 25% 35% 25%
  头像 兰迪乌斯.png 兰迪乌斯 20% 35% 35% 10%
  头像 蕾伽尔.png 蕾伽尔 10% 30% 20% 40%
  头像 兰芳特.png 兰芳特 40% 40% 10% 10%
  头像 妮丝蒂尔.png 妮丝蒂尔 30% 10% 20% 40%
  头像 泽瑞达.png 泽瑞达 10% 40% 10% 40%
  头像 古巨拉.png 古巨拉 40% 15% 35% 10%
  头像 雪露法妮尔.png 雪露法妮尔 20% 20% 25% 35%
  头像 安洁丽娜.png 安洁丽娜 20% 20% 35% 25%
  头像 亚鲁特缪拉.png 亚鲁特缪拉 40% 40% 10% 10%
  头像 杰利奥鲁&蕾拉.png 杰利奥鲁&蕾拉 15% 35% 35% 15%
  头像 露娜.png 露娜 10% 40% 10% 40%
  头像 蒂亚莉丝.png 蒂亚莉丝 10% 10% 40% 40%
  头像 迪哈尔特.png 迪哈尔特 20% 35% 35% 10%
  头像 拉娜.png 拉娜 10% 40% 10% 40%
  头像 波赞鲁.png 波赞鲁 40% 10% 10% 40%
  头像 利昂.png 利昂 40% 40% 10% 10%
  头像 巴恩哈特.png 巴恩哈特 35% 35% 15% 15%
  头像 莉亚娜.png 莉亚娜 40% 10% 10% 40%
  头像 艾尔文.png 艾尔文 15% 35% 35% 15%
  头像 雪莉.png 雪莉 10% 20% 35% 35%
  头像 雷丁.png 雷丁 35% 10% 35% 20%
  头像 索菲亚.png 索菲亚 15% 10% 35% 35%
  头像 莉法妮.png 莉法妮 10% 40% 10% 35%
  头像 娜姆.png 娜姆 10% 40% 35% 10%
  头像 法娜.png 法娜 15% 20% 35% 25%
  头像 巴尔加斯.png 巴尔加斯 40% 10% 35% 10%
  头像 伊梅尔达.png 伊梅尔达 35% 40% 10% 10%
  头像 弗拉基亚.png 弗拉基亚 35% 15% 10% 35%
  头像 索尼娅.png 索尼娅 35% 40% 10% 10%
  头像 芙蕾雅.png 芙蕾雅 35% 10% 40% 10%
  头像 克丽丝.png 克丽丝 10% 10% 35% 40%
  头像 海恩.png 海恩 10% 40% 10% 35%
  头像 银狼.png 银狼 40% 35% 10% 10%
  头像 雾风.png 雾风 35% 40% 10% 10%
  头像 埃格贝尔特.png 埃格贝尔特 35% 10% 15% 35%
  头像 艾马林克.png 艾马林克 35% 15% 35% 10%
  头像 兰斯.png 兰斯 35% 15% 35% 10%
  头像 蕾蒂西亚.png 蕾蒂西亚 10% 35% 10% 35%
  头像 杰西卡.png 杰西卡 15% 15% 30% 30%
  头像 皮耶鲁.png 皮耶鲁 35% 10% 35% 10%
  头像 利斯塔.png 利斯塔 35% 10% 35% 10%
  头像 利亚特.png 利亚特 10% 35% 35% 10%
  头像 路因.png 路因 10% 35% 15% 30%
  头像 安娜.png 安娜 10% 10% 35% 35%
  头像 迪欧斯.png 迪欧斯 35% 35% 10% 10%
  头像 洛加.png 洛加 35% 35% 10% 10%
  头像 斯科特.png 斯科特 15% 30% 35% 10%
  头像 基斯.png 基斯 35% 10% 35% 10%
  头像 阿伦.png 阿伦 10% 10% 35% 35%
  头像 艾梅达.png 艾梅达 20% 10% 30% 35%
  头像 格尼尔.png 格尼尔 20% 30% 35% 10%
  头像 马修.png 马修 15% 35% 30% 15%